Loading

Նորություններ

25.03.2014

2014թ. մարտի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 150 սպառողական վարկեր` 39.543 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.03.2014

20.03.2014

2014թ. մարտի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 21 հիփոթեքային վարկեր` 148.191 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
21.03.2014

Գնային առաջարկների ներկայացման հարցում

«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ գնային առաջարկների ներկայացման հարցման միջոցով հրավիրում է իրավաբանական անձանց` ներկայացնելու համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման գնային առաջարկներ:

12.03.2014

05.03.2014

2014թ. մարտի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 8 հիփոթեքային վարկեր` 59.756 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.03.2014