Loading

Վերջին նորությունները

20.05.2017

2017թ. մայիսի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 21 հիփոթեքային վարկեր՝ 189.152 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.05.2017

05.05.2017

2017թ. մայիսի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 28 հիփոթեքային վարկեր` 258.305 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.05.2017

25.04.2017

2017թ. ապրիլի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 409 սպառողական վարկեր` 108.807 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.04.2017
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները