Loading

Վերջին նորությունները

27.07.2020

2020թ. հուլիսի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 447 սպառողական վարկեր` 104,478 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
27.07.2020

10.07.2020

2020թ. հուլիսի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 45 հիփոթեքային վարկեր՝ 473,110 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.07.2020

25.06.2020

2020թ. հունիսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 761 սպառողական վարկեր` 174,283 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.06.2020
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները