Loading

Վերջին նորությունները

20.07.2017

2017թ. հուլիսի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 20 հիփոթեքային վարկեր՝ 199.988 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.07.2017

06.07.2017

2017թ. հուլիսի 06-ին վերաֆինանսավորվել են 31 հիփոթեքային վարկեր` 275.225 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
06.07.2017

26.06.2017

2017թ. հունիսի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 251 սպառողական վարկեր` 63.372 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.06.2017
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները