Loading

Վերջին նորությունները

20.06.2018

2018թ. հունիսի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 31 հիփոթեքային վարկեր՝ 277.240 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.06.2018

05.06.2018

2018թ. հունիսի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 22 հիփոթեքային վարկեր` 222.331 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.06.2018

25.05.2018

2018թ. մայիսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 70 սպառողական վարկեր` 16.122 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.05.2018
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները