Loading

Վերջին նորությունները

20.06.2019

2019թ. հունիսի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 60 հիփոթեքային վարկեր՝ 691,595 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.06.2019

05.06.2019

2019թ. հունիսի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 62 հիփոթեքային վարկեր՝ 731,931 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.06.2019

27.05.2019

2019թ. մայիսի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 65 սպառողական վարկեր` 17,296 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
27.05.2019
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները