Loading

Վերջին նորությունները

20.11.2017

2017թ. նոյեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 32 հիփոթեքային վարկեր՝ 302.246 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.11.2017

06.11.2017

2017թ. նոյեմբերի 06-ին վերաֆինանսավորվել են 26 հիփոթեքային վարկեր` 246.801 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
06.11.2017

25.10.2017

2017թ. հոկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 589 սպառողական վարկեր` 214.767 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.10.2017
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները