Loading

Վերջին նորությունները

06.08.2018

2018թ. օգոստոսի 6-ին վերաֆինանսավորվել են 33 հիփոթեքային վարկեր՝ 320,196 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
06.08.2018

25.07.2018

2018թ. հուլիսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 67 սպառողական վարկեր` 16.466 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.07.2018

20.07.2018

2018թ. հուլիսի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 36 հիփոթեքային վարկեր՝ 366,263 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.07.2018
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները