Loading

10.02.2023

2023թ. փետրվարի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 67 հիփոթեքային վարկեր՝ 899,205 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, 189 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 3.639,113 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և «Արցախի Հանրապետության առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի» շրջանակներում 26 հիփոթեքային վարկեր՝ 246,150 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.02.2023