Loading

10.11.2023

2023թ. նոյեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 61 հիփոթեքային վարկեր՝ 932,215 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, 44 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 890,893 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և «Արցախի Հանրապետության առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի» շրջանակներում 7 հիփոթեքային վարկեր՝ 74,305 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.11.2023