Loading

11.09.2023

2023թ. սեպտեմբերի 11-ին վերաֆինանսավորվել են 66 հիփոթեքային վարկեր՝ 996,138 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, 27 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 484,349 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և «Արցախի Հանրապետության առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի» շրջանակներում 42 հիփոթեքային վարկեր՝ 499,311 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
11.09.2023