Loading

11.09.2023

2023թ. սեպտեմբերի 11-ին վերաֆինանսավորվել են 66 հիփոթեքային վարկեր՝ 996.1 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, 27 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 484.3 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և «Լեռնային Ղարաբաղի առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի» շրջանակներում 42 հիփոթեքային վարկեր՝ 499.3 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
11.09.2023