Loading

Հայտարարություն

Հայտարարություն

«Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան» պետական նպատակային ծրագրի պայմանների բարելավման վերաբերյալ

 

Ուրախությամբ հայտնում ենք, որ 2018 թվականի սեպտեմբեր և 2019 թվականի մարտ ամիսներին ՀՀ կառավարության որոշումներով «Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան» պետական նպատակային ծրագրում (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացվել են մի շարք էական բարելավումներ, որոնց արդյունքում ստեղծվել են ավելի մեծ հնարավորություններ երիտասարդ ընտանիքների ավելի լայն շրջանակի կողմից բնակարանների ձեռքբերման համար: Մասնավորապես, իրականացված փոփոխությունների արդյունքում ներկայումս գործող Ծրագրի պայմանները հետևյալն են՝
  • Ամուսինների տարիքային առավելագույն շեմ.
 
   Ծրագրով ներկայումս գործում է միայն ամուսինների գումարային տարիքի սահմանափակումը, որը կազմում է 70 տարի, իսկ ամուսիններից յուրաքանչյուրի տարիքի համար սահմանափակում առկա չէ:
 
  • Երկրորդային շուկայից (ոչ անմիջապես կառուցապատողից) բնակարանի ձեռք բերում.
       Ծրագրի շահառուները ներկայումս երկրորդային շուկայից կարող են բնակարան ձեռք բերել հետևյալ պայմաններով՝
  1. Բնակարանի առավելագույն արժեքը՝ 25 մլն ՀՀ դրամ,
  2. Վարկավորման տարեկան առավելագույն տոկոսադրույքը՝ 9,5 %, ընդ որում Երևանում սուբսիդավորվում է 2%-ային կետով, իսկ ՀՀ մարզերում՝ 4%-ային կետով (այսինքն՝ վարկառուների համար վարկի առավելագույն տոկոսադրույքը կազմում է համապատասխանաբար՝ 7,5% և 5,5%),
  3. Կանխավճարի մեծությունը՝ առնվազն 30%, սակայն այն կարող է կազմել նաև 10%, եթե վարկառուն գրավադրում է երկրորդ գույք կամ ձեռք է բերում հիփոթեքային ապահովագրություն՝ վճարվող 10% կանխավճարի և 30% կանխավճարի տարբերության չափով: Օրինակ, եթե վարկառուն ցանկանում է գնել 25 մլն դրամ արժեքով բնակարան, ապա 30% կանխավճարի դեպքում պետք է կատարի 7,5 մլն ՀՀ դրամի չափով կանխավճար, իսկ մնացած 17,5 մլն-ը ձևակեպի որպես հիփոթեքային վարկ, սակայն երկրորդ գույքի գրավադրման կամ հիփոթեքային ապահովագրության դեպքում՝ վերջինս կարող է կատարել 10% կանխավճար՝ 2,5 մլն ՀՀ դրամի չափով և մյուս 22,5 մլն ՀՀ դրամի չափով ձևակերպել հիփոթեքային վարկ:      
         Այս օրինակի դեպքում, եթե վարկառուն նախընտրում է իրականացնել հիփոթեքային ապահովագրություն, ապա ձեռք է բերում 5 մլն ՀՀ դրամ ապահովագրական գումարի չափով հիփոթեքային ապահովագրություն (7,5 մլն ՀՀ դրամի և 2,5 մլն ՀՀ դրամի տարբերության չափով)՝ վճարելով տարեկան ապահովագրավճար, կատարում 2,5 մլն ՀՀ դրամի չափով կանխավճար և ստանում 22,5 մլն ՀՀ դրամի չափով հիփոթեքային վարկ: Այս դեպքում հիփոթեքային ապահովագրության պայմանագիր կնքելու պահանջը դադարում է գործել, եթե վարկի մարումների արդյունքում վարկի մայր գումարի մնացորդը նվազում է հենց 5 մլն ՀՀ դրամի չափով՝ կազմելով 17,5 մլն ՀՀ դրամ:
 
  • Առաջնային շուկայից (անմիջապես կառուցապատողից) բնակարանի ձեռք բերում.
       Ծրագրի շահառուները ներկայումս առաջնային շուկայից ևս կարող են բնակարան ձեռք բերել, իսկ այս դեպքում գործում են հետևյալ պայմանները՝
  1. Բնակարանի առավելագույն արժեքը՝ 30 մլն ՀՀ դրամ,
  2. Վարկավորման տարեկան առավելագույն տոկոսադրույքը՝ 7,5 %, ընդ որում այն սուբսիդավորման ենթակա չէ և տոկոսագումարները վերադարձվում են վարկառուի վճարած եկամտային հարկի միջոցների հաշվին (ըստ էության սա հանդիսանում է անուղղակի սուբսիդավորում),
  3. Կանխավճարի մեծությունը՝ առնվազն 20%, սակայն այն կարող է կազմել նաև 7,5%, եթե վարկառուն գրավադրում է երկրորդ գույք կամ ձեռք է բերում հիփոթեքային ապահովագրություն՝ վճարվող 7,5% կանխավճարի և 20% կանխավճարի տարբերության չափով: Օրինակ, եթե վարկառուն ցանկանում է գնել 30 մլն արժեքով բնակարան, ապա 20% կանխավճարի դեպքում պետք է կատարի 6 մլն ՀՀ դրամի չափով կանխավճար, իսկ մնացած 24 մլն-ը ձևակեպի որպես հիփոթեքային վարկ, սակայն երկրորդ գույքի գրավադրման կամ հիփոթեքային ապահովագրության դեպքում՝ վերջինս կարող է կատարել 7,5% կանխավճար՝ 2,25 մլն ՀՀ դրամի չափով և մյուս 27,75 մլն ՀՀ դրամի չափով ձևակերպել հիփոթեքային վարկ:      
         Այս օրինակի դեպքում, եթե վարկառուն նախընտրում է իրականացնել հիփոթեքային ապահովագրություն, ապա ձեռք է բերում 3,75 մլն ՀՀ դրամ ապահովագրական գումարի չափով հիփոթեքային ապահովագրություն (6 մլն ՀՀ դրամի և 2,25 մլն ՀՀ դրամի տարբերության չափով)՝ վճարելով տարեկան ապահովագրավճար, կատարում 2,25 մլն ՀՀ դրամի չափով կանխավճար և ստանում 27,75 մլն ՀՀ դրամի չափով հիփոթեքային վարկ: Այս դեպքում հիփոթեքային ապահովագրության պայմանագիր կնքելու պահանջը դադարում է գործել, եթե վարկի մարումների արդյունքում վարկի մայր գումարի մնացորդը նվազում է հենց 3,75 մլն ՀՀ դրամի չափով՝ կազմելով 24 մլն ՀՀ դրամ:
 
Կատարված փոփոխությոնների արդյունքում արձանագրվել են Ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկերի ծավալների աննախադեպ աճ, այսպիսով նախորդ տարիների նույն ամիսների նկատմամբ աճը հետևյալն է.
2018թ. նոյեմբեր –  41%,
2018թ. դեկտեմբեր- 85%,
2019թ. հունվար -   131%,
2019թ. փետրվար - 145%:
 
Միևնույն ժամանակ նպատակ ունենալով պաշտպանելու Ծրագրի շրջանակներում պոտենցիալ վարկառուների շահերը՝ խնդրում ենք նոր կառուցվող և/կամ կառուցման ընթացքում գտնվող բազմաբնակարան շենքերից/անհատական բնակելի տների թաղամասներից բնակարաններ/բնակելի տներ ձեռք բերելիս նախավճար և կանխավճար կատարել միայն առուվաճառքի համապատասխան պայմանագրի հիման վրա՝ կառուցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայության դեպքում (կառուցման նախագիծ, շին. թույլտվություն, կառուցման ժամկետներ և այլն), խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել նաև այդ շենքերի/շինությունների ավարտվածության աստիճանի վրա, քանի որ դրանց չկառուցման կամ շինարարության կիսատ/անավարտ մնալու ռիսկերը կրում են պոտենցիալ վարկառուները, ինչը կարող է առաջացնել ֆինանսական կորուստներ:
14.03.2019