Loading

News

11.12.2023

2023թ. դեկտեմբերի 11-ին վերաֆինանսավորվել են 57 հիփոթեքային վարկեր՝ 859.0 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, 50 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 1057.7 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և «Լեռնային Ղարաբաղի առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի» շրջանակներում 3 հիփոթեքային վարկեր՝ 29.8 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
11.12.2023

27.11.2023

2023թ. նոյեմբերի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 152 սպառողական (ուսանողական) վարկեր` 79.9 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
27.11.2023

10.11.2023

2023թ. նոյեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 61 հիփոթեքային վարկեր՝ 932.2 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, 44 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 890.9 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և «Լեռնային Ղարաբաղի առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի» շրջանակներում 7 հիփոթեքային վարկեր՝ 74.3 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.11.2023

25.10.2023

2023թ. հոկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 110 սպառողական (ուսանողական) վարկեր` 63.7 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.10.2023