Loading

Նորություններ

25.08.2021

2021թ. օգոստոսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 21 սպառողական վարկեր` 10,040 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 2-ը` 0,903 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 19-ը` 9,137 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.08.2021

10.08.2021

2021թ. օգոստոսի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 88 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.163,005 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 10 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 211,465 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.08.2021

Գնային առաջարկների ներկայացման հարցում

«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ գնային առաջարկների ներկայացման հարցման միջոցով հրավիրում է իրավաբանական անձանց` ներկայացնելու սերվերի 
ձեռքբերման գնային առաջարկներ:
09.08.2021

26.07.2021

2021թ. հուլիսի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 47 սպառողական վարկեր` 18,215 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 5-ը` 2,556 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 42-ը` 15,659 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
26.07.2021