Loading

Նորություններ

10.09.2021

2021թ. սեպտեմբեր 10-ին վերաֆինանսավորվել են 86 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.076,869 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 31 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 657,720 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.09.2021

Գնային առաջարկների ներկայացման հարցում

 «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ գնային առաջարկների ներկայացման հարցման միջոցով հրավիրում է իրավաբանական անձանց` ներկայացնելու համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման գնային առաջարկներ:

03.09.2021

25.08.2021

2021թ. օգոստոսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 21 սպառողական վարկեր` 10,040 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 2-ը` 0,903 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 19-ը` 9,137 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.08.2021

10.08.2021

2021թ. օգոստոսի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 88 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.163,005 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 10 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 211,465 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.08.2021