Loading

Նորություններ

25.04.2023

2023թ. ապրիլի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 73 սպառողական (ուսանողական) վարկեր` 22.6 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.04.2023

10.04.2023

2023թ. ապրիլի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 52 հիփոթեքային վարկեր՝ 713.6 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, 6 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 141.7 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և «Լեռնային Ղարաբաղի առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի» շրջանակներում 89 հիփոթեքային վարկեր՝ 1033.5 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.04.2023

Գնային առաջարկների ներկայացման հարցում

«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ սեփական կարիքների համար սերվերային, ցանցային սարքավորումների, համակարգչային տեխնիկայի և ծրագրային ապահովման ձեռքբերման համար գնային առաջարկների ներկայացման հարցում
28.03.2023

27.03.2023

2023թ. մարտի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 46 սպառողական (ուսանողական) վարկեր` 16.6 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
27.03.2023