Loading

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ գնային առաջարկների ներկայացման հարցման միջոցով հրավիրում է իրավաբանական անձանց` ներկայացնելու համակարգչային տեխնիկայի 
ձեռքբերման գնային առաջարկներ:

NOTEBOOK.docx

03.09.2021